Geschiedenis

De geschiedenis van het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis' is tweeledig. Audentis is ontstaan uit de studentenverenigingen DSC Cheiron (1981) en DJC Rossinant (1991). 

DSC Cheiron

Het Drienerloos Studenten Corps Cheiron was opgericht met als doel de 'corpsstudent' in Enschede te introduceren. Jaarclub Royal Glass wilde de leegte in het Enschedese studentenleven opvullen en de weg vrij maken naar een bruisend studentenbestaan. Doordat de vereniging is opgericht aan de Campuslaan 33, wordt als plaats van oprichting Drienerlo vermeld. De vereniging was sterk intern gericht en had mede daardoor een hoog percentage actieve leden en een fantastische Sociëteit, Philyra, gelegen aan de Walstraat 45-49. Helaas was expansie van het ledenaantal door deze sterke interne structuur een erg moeilijke opgave: het ledental bleef dan ook constant hangen rond de 200.  

DJC Rossinant

Drienerloos Jaarclub Convent Rossinant had een veel opener karakter. Erg belangrijk binnen de vereniging was de jaarclubband, welke voortgekomen was uit de oprichting. In 1985 besloot jaarclub Rossinant zich niet aan te sluiten bij een studentenvereniging, maar een verband op te zetten voor onafhankelijke jaarclubs.  Door de open structuur van de vereniging vond er een sterke expansie plaats van het ledenaantal en al snel was Rossinant de grootste vereniging van Enschede. Er werd geborreld in jazzcafé De Tor aan de Walstraat op dinsdag en donderdagavonden. Door het ontbreken van een eigen Sociëteit bleef het echter moeilijk om leden goed en actief betrokken te houden bij de vereniging. 

Fusie

Tegelijkertijd waren er vele dingen die beide verenigingen samen deden. Zo waren er verscheidene gezamenlijke sportteams en werd er een studentencafe gerund door leden van beide verenigingen. Daarbij waren er vele gemengde huizen en kwamen de leden elkaar tegen in allerlei externe besturen. Na een aanloopperiode van een groot aantal jaren en een grondig en uitgebreid onderzoek zijn beide verenigingen tot de conclusie gekomen dat ze dusdanig weinig van elkaar verschilden dat het bundelen van de krachten een zeer goede stap zou zijn. Het was duidelijk dat beide partijen voor elkaar een erg nuttige aanvulling zouden zijn. Daarnaast zou met het samengaan de grootste en meest toonaangevende vereniging van Enschede worden gecreëerd. Sinds juni 1995 werden er serieuze onderhandelingen gevoerd over een eventuele fusie. Dit alles heeft  op 31 maart 1996 geresulteerd in de oprichting van het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis'.  

Audentis et Virtutis

Gezien de nieuwe grootte (500 leden) van Audentis werd direct op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Dit werd al snel gevonden en sindsdien wordt er geborreld in de statige sociëteit 'Tempus Ruit Amicitia Manet' aan de Oude Markt 24. Door het samengaan bleek veel mogelijk te zijn. Zo is door de cabaretcommissie een CD uitgebracht, heeft Youp van 't Hek op het podium gestaan, treden bekende artiesten op als Antoon, Fokke Simons en Turfy Gang, behoort Hardwell tot één van de bekendere DJ's op de feesten en wordt ons gala bezocht door zo'n 800 studenten. Als recentelijk hoogtepunt heeft het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis' als eerste studentenvereniging in Nederland een eigen studieruimte geopend in het centrum van Enschede.