Cabaret

De Cabaretcommissie van het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis' steekt de draak met leden en hun bezigheden, persifleert verschillende bestuursleden, komt scherp uit de hoek en is altijd, maar dan ook altijd op de hoogte van wat er speelt binnen Audentis.

Om deel te mogen nemen aan de Cabaretcommissie, is het voor een individu van belang betrokken te zijn of te willen worden bij de vereniging en haar leden. Er is binnen Audentis namelijk voldoende te vertellen, voldoende om over te roddelen en nog veel meer te verzinnen. Tevens is het belangrijk naast goede bieren, goede moppen te kunnen tappen en van hobby's en interesses te houden.

Rond november vinden de eerste interesseborrels plaats. Hier maken de leden met elkaar kennis en wordt er al snel een groep gevormd. Een van de aanwezigen wordt alvast tot praeses gebombardeerd. Vervolgens vinden er wekelijks borrels plaats. Meestal is het zo dat bij de eerste twee of drie borrels alle gebeurtenissen van het jaar worden besproken. Daarna volgt de rubriek met gebeurtenissen die hadden, moeten, hadden kunnen of gaan gebeuren. Hierna volgt een groot filterproces.

Pas als de tijd begint te dringen, begint de show vorm te krijgen. Improvisatie is hier het sleutelwoord. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het thema en de vorm van de show van tevoren vaststaan, maar de inhoud ervan wordt opgefleurd en pas écht tot zijn recht komt door de acteurs, gespeeld door de leden van de Cabaretcommissie. Hierbij geldt: hoe gemakkelijker het typetje na te doen is, hoe groter de karikatuur. Dit springt van Nederlandse dialecten overdrijven tot het volledig na-kleden van andere leden.

De Cabaretcommissie werkt daarnaast veel met film en live muziek. Tijdens de voorbereidingen worden de leden van het Sociëteitsbestuur en de Senaat geïnterviewd, waarna de leukste en mooiste uitspraken verdraaid worden tot er niets meer van (de bestuursleden) over is. Ook verschijnt er voor elke show een korte trailer, welke veel promotie oplevert voor de voorstellingen.

In de week van de Dies Natalis speelt de commissie haar show. Theater Prismare is hiervoor tot nu toe een uitstekende locatie gebleken. De commissie sluit af met haar jaarlijks terugkerend tripje naar de sauna.

Een grap vertellen is leuk, maar een tweede keer is hij nog véél leuker! De Cabaretcommissie zorgt er dan ook altijd voor dat haar show op film wordt vastgelegd. Dit is niet alleen leuk voor de commissieleden zelf, maar ook voor leden die de show hebben gemist of om aan je ouders te laten zien.