Prometheus

ROOD zijn de jassen, zwart de gedachten … Een typerende beschrijving van het illustere dispuut Prometheus. Elke donderdagavond bestormen de Titanen weer de sociëteit om gelijk een offer te brengen voor Prometheus onder de tempel. Met een galmende BUS spatten de eerste bieren tegen de tempel om de lever van Prometheus te voeden. De lever die elke dag wordt uitgepikt door een adelaar als eeuwige straf, immers Titanen zijn onsterfelijk. Prometheus had het VUUR aan de mensen gegeven, wat de olympianen niet wilden. echter Prometheus heeft schijt aan het gespuis dat zich boven op de olympus ophoudt.

Op de kroeg zetten de Titanen de toon voor de avond, stierend en brassend wordt niets en niemand ontzien. Daarnaast is Prometheus niet te beroerd om een lid te helpen zich naar de mores te voegen. Kortom Prometheus zorgt voor een sfeervolle avond.

Mocht u zich ooit ook eens onoverwinnelijk willen wanen. Neem dan deel aan de jaarlijkse Braskampioenschappen. Tijdens dit ware gala kunt u de titel van onoverwinnelijke grijpen binnen uw eigen lichting.

Waarde Titanen, denk aan dit verhaal als u naar ons marmeren bord kijkt, want die lever moet weer aangroeien. Dus iedereen flink doorzuipen!