Gnosis


De Redactie van het Verenigingsorgaan is verantwoordelijk voor het verenigingsmagazine de Gnosis. De Gnosis is het officiële verenigingsorgaan van het DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’.

Dit magazine komt ongeveer vier a vijf maal per jaar uit. De redactie bestaat uit twaalf omgevingsbewuste en authentieke leden die eenieder stukken proza schrijven. Daarnaast krijgen leden de mogelijkheid stukken in te zenden. Van opiniërende columns, commissies die zichzelf kenbaar maken, verslagen van jaarclub- of dispuutsvakanties, lustrumfeesten, varia, verenigingskronieken, fotogalerijen, gedichten, stukken van reünisten, parabellen, verslagen van subverenigingen, gevraagd en/of ongevraagde adviezen, verhalen uit de oude doos, interviews tot aan lofliederen. Het is te vinden in de Gnosis.

Eenieder lid van het DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’ die het leuk vindt om stukken te schrijven, kritisch durft te zijn, de edele kunst van het presumeren verstaat of simpelweg van het woord en geschrift houdt kan zitting nemen in de redactie. Uiteraard pas nadat de ballotagecommissie het hoofd heeft gebogen over een eventuele affiliatie. Want wat is nu een queeste zonder drempels? Zitting nemen in de Redactie van het Verenigingsorgaan is immers alleen voor een echte bollebof, chaperon, vlagvoerder, toean of cheffin weggelegd. De ware irreële hufkeizers van nu en in de toekomst zijn namelijk diegenen die frapperen, durven te revolteren en hun caput boven alle denkbare gelederen van de Vereniging steken. Overigens spreken wij zeer gewis niet over een caput mortuum. Muiten doet u immers maar buiten, om over epibratie maar te zwijgen. 

Onder de bezielende leiding van de Scriptor I vinden geestkrachtige redactievergaderingen plaats, hierbij worden thema’s bedacht en onderwerpen besproken welke niet ontbeerd mogen worden. Daarnaast wordt er tezamen noest werk geleverd om elke Gnosis nóg extravaganter, glansrijker en volumineuzer te effectueren dan de editie ervoor. Iets dat de redactie goed af gaat, waarvan akte. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Contact
E-mail: gnosis@audentis.nl