Almanak

De Almanak is hét naslagwerk en annuarium van onze mooie vereniging. Dit jaarlijks verschijnend boekwerk bevat alle informatie over het afgelopen verenigingsjaar, haar leden en haar verbanden. De Almanak heeft een professionele uitstraling en wordt gekoesterd door ieder lid, daarom staat hij ook prominent aanwezig in iedere boekenkast van elk zelfrespecterend studentenhuis.

De Almanak wordt gemaakt door de Almanakcommissie. Deze commissie, bestaande uit tweedejaars Audentianen, designen alle pagina's in dit boekwerk. Meestal is deze commissie rond vijf personen groot en wordt gevormd in de maand oktober.