Disputen

De disputen zijn de belangrijkste verticale verbanden tussen de leden van de vereniging. Elk jaar treden een aantal leden, niet noodzakelijk uit dezelfde lichting, toe aan het desbetreffende dispuut. De disputen die actief zijn op de kroeg borrelen gewoontegetrouw op de donderdagavond. Elk dispuut heeft dan een eigen plek op de Sociëteit. 

Het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis' kent sinds woensdag 24 september 2014 11 disputen. Op deze woensdagavond werd op de Algemene Ledenvergadering de toetreding van damesdispuut Sabella met overgrote meerderheid aangenomen. Dit betekent dat er momenteel 9 disputen actief zijn op donderdagavond, aangezien de disputen In Pipo Veritas en Banque Route geen kroegdisputen zijn.