Reünistenvereniging Audentis et Virtutis

Vragen
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Reünistenvereniging Audentis et Virtutis (RAV) om jaarlijks de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie van €40,- van zijn/haar bankrekening af te schrijven. De contributie wordt namens RAV geïncasseerd door studentenvereniging DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’.