CvA

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is een belangrijk adviesorgaan binnen het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis'. In dit orgaan zit een zeer gemêleerd gezelschap aan invloedrijke personen met een affectie voor de vereniging. Omtrent beleidszaken en precaire situaties kan de Senaat beroep doen op de ervaring en de raad van het Comité. 

Het huidige Comité van Aanbeveling wordt gevormd door de volgende personen:

Mr. V. van der ChijsVoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente
ir. G.M. van der HelmPresident Tax Justice NL
dr. C.J.M. EijkelCEO Kennispark Twente
Mr. A.H. SchueringBestuurder Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
drs. T. VerhaegenRegional Commercial Director - Europe, SABMiller
dr. C.B. LeerinkVoorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente
prof. dr. ir. M.J.A.M. van PuttenHoogleraar Klinische Neurofysiologie, Universiteit TwenteNeuroloog, Medisch Spectrum Twente
dr. ir. F.HC. de JonghLongfysioloog, Medisch Spectrum Twente
drs. J. KnolDistrictchef politie Twente
dr. G.O. van VeldhuizenBurgemeester Gemeente Enschede
Kapitein M.H. Webbink

Compagniescommandant F Compagnie 10 Natresbataljon


Enkele leden van het Comité hebben de unieke positie van Audentis nogmaals benadrukt in hun eigen woorden:

De heer Van der Chijs vertelt:
"Onze studenten leiden wij op tot ‘global citizens’ die straks gaan werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke vragen. Daarbij past een ondernemende attitude. Studenten mogen daarom van de Universiteit Twente een onderwijsaanbod verwachten dat hen prikkelt en dat ook voortdurend ruimte biedt aan onvermoede combinaties. Tegelijk verwachten wij van onze studenten ook dat zij zich breed ontwikkelen en óns scherp houden. In een ondernemende studentenvereniging als Audentis kunnen zij ervaring opdoen met bijvoorbeeld besturen, organiseren en netwerken. Maar er is meer dan studie en werk: binnen de vereniging zijn er volop mogelijkheden om daarin de juiste balans te vinden."

De heer Eijkel vertelt:
"Als student ben je begonnen aan je volwassen leven, maar tegelijk ben je nog in de gelegenheid daar vorm aan te geven. Je hebt nog een aantal jaren om je inhoudelijk, maar vooral ook als mens en in je relaties te ontwikkelen. Dat is een geweldige kans, op een bijzonder moment in je leven. Het is belangrijk om die periode goed te gebruiken, niet alleen in de studie maar ook in je ontwikkeling als mens. Ik ben een groot voorstander van activisme in al zijn vormen. Een studentenvereniging is een plek waar dat alles samenkomt. Maak er gebruik van ! Audentis heeft daarin een zeer mooie traditie en positie. Een vereniging om erg trots op te zijn."  

De heer Verhaegen vertelt:
"Een goede balans tussen ontwikkelen, ontspannen en genieten is erg belangrijk. Voor veel studenten in Enschede vervult Audentis die rol. En zo hoort het ook. Als ik terugkijk op mijn eigen studententijd, dan denk ik aan plezierige tijden waarin met studievrienden regelmatig een goed glas bier werd gedronken. Maar ik denk ook aan de nachten waarin doorgeleerd moest worden voor een examen. Want, het elke dag een beetje beter doen en willen winnen…dat vond ik toen al belangrijk. Ik zie dan ook graag studenten die kritisch zijn, vragen durven te stellen en openstaan voor de mening van een ander. Dat zijn degenen die het in mijn ogen ver kunnen schoppen… 

Audentis biedt studenten in Enschede mogelijkheden voor een mooi, actief studentenleven naast de studie. Van het deelnemen in een commissie, het organiseren van een congres, het zoeken van sponsoren tot uiteraard het samen proosten op unieke momenten…..  Ieder kan zijn/haar eigen interesses volgen, een al dan niet actieve bijdrage leveren en de eigen talenten op een ongedwongen manier verder professionaliseren."